Vedenalaiset työt

Kaikille Hangon satama-alueella tehtäville sukelluksille ja vedenalaisille rakennustöille on pyydettävä lupa Hangon Satamalta vähintään 24h ennen työn aloittamista. Lupahakemus tehdään täyttämällä alla oleva kaavake.

Lupa voidaan myöntää seuraavin ehdoin:
o Hanko VTS:n ja sataman kanssa sovitaan kommunikoinnista työn aikana
o VTS:ään ja satamaan ollaan yhteydessä aina ennen työn alkua sekä työn loputtua.
o Hakemuksen lisäksi Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuudesta 1088/2011 3 §:nmukainen turvallisuussuunnitelma on lähetetty sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111088)

Hanko VTS: VHF ch 67, puh: 020 448 5388, sähköposti: [email protected]
Hangon sataman vastaava henkilö: Timo Sjösten, puh: 010 2355 010, sähköposti: [email protected]

Sukelluslupia myöntää:
– Timo Sjösten
– Björn Peltonen
– Christer Lundqvist
– Lotta Kojo

Vedenalainen työlupa

  • PP dot KK dot VVVV
  • PP dot KK dot VVVV