Infra julkaisu 12.11.2019

Merilogistiikan kasvava keskus Hangon satama on yksi Suomen merkittävimmistä satamista. Viimeisen neljän vuoden aikana Hangon Satama Oy on investoinut perusparannukseen noin 25 miljoonaa euroa. TEKSTI OUTI RANTALA  KUVA LINDA BAARMAN Hangon satamaa on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Kehitystyön tulokset näkyvät toiminnan kasvuna. Satamaoperaattori Rauanheimo Oy aloitti lokakuun aikana transitoliikenteen Hangon Koverharin sataman kautta. – Vuosi 2019 on […]

Nord Stream 2-kaasuputkien logistiikka- ja varastointitoiminnot päättyivät Koverharissa

Tiedote. Julkaistu: 17.06.2019, 11:22 Nord Stream 2 AG Koverharissa on varastoitu kaikkiaan noin neljännes hankkeessa tarvittavista putkista Logistiikkatoiminnot jatkuvat HaminaKotkan satamassa Nord Stream 2 -maakaasuputkilinjan putkien logistiikka- ja varastointitoiminnot on saatu päätökseen Hangon Koverharissa. Hankkeen pinnoitus- ja logistiikkaurakoitsija Wasco Coatings Finland on varastoinut Koverharissa hankkeen aikana kaikkiaan 57 000 putkea, joka on yli neljäsosa putkilinjojen rakentamiseen […]

Menestyjä 2019

Hangon satama – Hangö Hamn Oy Ab on taloudellisen suorituskykynsä perusteella analysoitu menestyjäyritykseksi. Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoiutusrakenne sekä jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius.

Suuronnettomuusharjoitus 21.5.2019

Länsi Uudenmaan pelastuslaitos ja Hangon Satama Oy suorittavat lakisääteisen suuronnettomuusharjoituksen Hangon Länsisataman alueella tiistaina 21.5. klo 13:00 alkaen. Harjoituksessa  käytetään vaaratonta harjoitussavua ja alueella liikkuu pelastusajoneuvoja. Harjoituksen aikana toiminta satama-alueella jatkuu normaalisti ja vaikutusalue on satama-alue. Harjoitetaan myös meri-alueen eristämistä, alus-ja veneliikenteelle ei ole rajoituksia.   Lisätietoja antaa: Palomestari Jukka Ekholm, Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos, puh. 0500 […]

Lehdistötiedote 18.2.2019

Hangon Sataman tammikuun 2019 liikenne kasvoi peräti 86 %, päätyen kaikkien aikojen ennätykseen 670 000 tonnia.   Hangon Sataman tavaraliikenteen määrä tammikuussa 2019 oli reilut 670 000 tonnia. Kasvua viime vuoden tammikuuhun verrattuna kertyi näin 86 %. Aluksia kävi Hangon satamassa tammikuussa 240 kappaletta. Vuonna 2018 vastaava luku oli 145  (+66 %). Sekä tuonti että vienti kasvoivat […]

Lehdistötiedote 15.1.2019

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab ovat solmineet aiesopimuksen pitkäaikaisen yhteistoiminnan aloittamisesta. Aiesopimuksen ja tulevan varsinaisen sopimuksen tavoitteena on yhteistyössä kehittää Koverharin satamaa ja sen liiketoimintaa pitkäjänteisesti pitkälle tulevaisuuteen. Osapuolten tarkoituksena on yhteistyössä kehittää Koverharista kustannustehokas ja kilpailukykyinen rahtisatama ajatellen sekä transito- että kotimaanliikennettä ja eri tuotesegmenttejä. Yhtiöiden […]

Lehdistötiedote 26.11.2018

NORD STREAM 2-HANKKEEN LASTAUKSET OVAT ALKANEET KOVERHARIN SATAMASTA   Wasco Coatings Finland Oy on perjantaina 23.11.2018 aloittanut betonipinnoitettujen teräsputkien lastaukset merelle Hangon Satama Oy:n Koverharin satamasta. Toimitukset rakentamisesta vastaaville laskualuksille tapahtuu neljällä kuljetusaluksella. Lastaukset tapahtuvat keskeytyksettä kaikkina päivinä viikossa. Vuorokausitahti on n 360 putkea.   Tällä hetkellä varastoituna Koverharissa on n 38 500 putkea ja kaiken […]

Tiedotus puiden poistotyö Korsmaninkatu 29.11.-30.11.2018

Hangon kaupunki poistaan Hangon ratapihan alikulkutyön takia puurivistön Korsmaninkadun varrelta 29.11.-30.11.2018, puut poistetaan Korsmaninkadulta välillä Puistokatu-Tarhakatu risteys. Työ tapahtuu normaalin työajan puitteissa klo 7.00-16.00 välisenä aikana. Puut karsitaan ensin latvukseltaan torstaina 29.11. nosturityönä ja kaatotyö tapahtuu perjantaina 30.11. Työ tulee haittaamaan sataman liikennettä tulo- ja menosuunnassa, liikenne ohjataan yhdelle kaistalle työn kulun mukaan.

Hangon Satama Oy mukana alueen kehittämisessä sijoittajana

Hankoniemen merkitys kansainvälisen tietoliikenteen risteyskohtana kasvaa entisestään C-Fiber Hanko liittyy sijoittajana mukaan Arctic Connect -hankkeeseen, jossa selvitetään mahdollisuudet rakentaa digitaalinen silta Euroopan ja Aasian välille Koillisväylän kautta. Liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta käynnistetyn hankkeen toteuttajana toimii Cinia Oy. Länsi-Uudellamaalla toimiva C-Fiber Hanko on aiemmin investoinut Suomen ja Saksan väliseen nopeaan ja kyberturvalliseen C-Lion1-merikaapeliin, jonka Cinia suunnitteli […]