Turvallisuus

Hangon Satamassa turvallisuus on pääasia. Satamaturvallisuustoimenpiteillä takaamme kaikkien satamassa liikkuvien henkilöiden turvallisuuden. Hangon Satamassa huolehditaan myös työn sujuvuudesta asianmukaisten turvajärjestelyiden rinnalla.

SATAMA-ALUEEN LIIKENNE

Koko satama-alueella on voimassa 30 km/h nopeusrajoitus.

Pysäköinti on sallittu vain P-merkityillä alueilla tai pysäköintiruuduissa. Satama-alueella noudatetaan yleisiä liikennesääntöjä ja -merkkejä. Niiden ja muiden ohjeiden rikkomuksesta seuraa huomautus sekä mahdollisesti kulkuluvan väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

Varo tasoristeyksiä ja vältä jalankulkua. Liikkuessasi satama-alueella, seuraa virallisia ajoteitä. Vältä liikkumista laiturialueilla. Laiturin vierustat ovat tarkoitettu ainoastaan alukseen liittyvään toimintaan tai ahtaustoimintaan. Kaikki muu liikenne on kyseisillä alueilla kielletty.

Satama-alueella käytetään tallentavaa kameravalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia.

HENKILÖSUOJAIMET

Minimoi vahingot – käytä suojavarusteita!

Satama-alueella liikkuessa käytä CE-merkittyä hyvin näkyvää varoitusvaatetusta (EN 471) sekä turvajalkineita (EN ISO 20345). Liikkuessasi riippuvien taakkojen läheisyydessä käytä myös kypärää (EN 397). Noudata aina myös kulkuluvan antaneen yrityksen määräyksiä henkilösuojaimien käytöstä (Vna 633/2004).

VALOKUVAUS

Valokuvaus satama-alueella on sallittu vain Hangon Sataman luvalla.

ILMOITA AINEELLISET VAHINGOT

Liikenneosastolle (24/7) puh: +358 10 2355 013

RAPORTOI ÖLJYVAHINGOISTA

Liikenneosastolle (24/7) puh: +358 10 2355 013

HÄTÄTILANTEESSA

Tee hätäilmoitus kun tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle, tai kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa.

HÄTÄILMOITUS

Tee hätäilmoitus (112)

Kerro:

  • mitä on tapahtunut
  • missä on tapahtunut:

Hangon Satama Oy:n:

– Länsisatamassa, tai

– Ulkosatamassa, tai

– Koverharin satamassa

  • vastaa kysymyksiin
  • toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
  • lopeta puhelu vasta saatuasi luvan
  • Ilmoita tapahtuneesta sataman pääportille (24/7) puh: +358 10 2355 014