Lentorajoitukset

Kauko-ohajtut lennokit ja ilma-alukset (UAS/RPAS/Drone) 

 

Lennätettäessä kauko-ohjattua ilma-alusta satama-alueella tulee huomioida turvallisuus ja ottaa huomioon sataman asiakkaiden ja satamassa toimivien yritysten etu. Satama ei myönnä lupaa pelkkään lennättämiseen satama -alueella vaan lennättämisen tulee liittyä kuvaamiseen tai ennakolta sovittuun työtehtävään. Haettaessa lupaa kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämiseen, tulee hakemukseen liittää seuraavat tiedot: 

 

  • lento- ja kuvaussuunnitelma (tiedot missä alueella on tarkoitus lentää ja mitä kohteita kuvataan, käsikirjoitus tai muu suunnitelma kuvauksesta) 
  • lennättäjän paikka ja nousu-/laskeutumispaikka 

 

Ohjaajan tulee yhdessä sataman vastuuhenkilön kanssa tarkastaa lentoreitti, lennättäjän paikka sekä paikka, josta nousut ja laskut tapahtuvat ja merkitä alue tarvittaessa. Ohjaajan tulee noudattaa lennättämisen aikana kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämisestä annettua sääntelyä. Lennättäminen on ehdottomasti suoritettava siten, että lennätys tapahtuu suorassa näköyhteydessä. Lennätettäessä on huomioitava, että satamassa on paljon korkeita esteitä, jotka voivat vaarantaa gps-yhteyden sekä estää näkyvyyden. Lennättäjällä tulee aina olla mahdollisuus ja taidot ohjata ilma-alus käsikäyttöisesti takaisin lähtöpaikkaan. 

 

Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämiseen myönnetään lupa vain taholle, jolla on tähän tarkoitukseen nimenomaisesti myönnetty vastuuvakuutus, jonka piiriin kuuluvat kaikki kuvauksiin osallistuvat kuvausryhmän henkilöt. Vastuuvakuutuksen tulee korvata ulkopuolisille aiheutuneet vahingot. Lennättäjä vastaa kuvausten aiheuttamista vahingoista. Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava lupahakemuksen liitteenä. Toimijan tulee olla rekisteröitynyt Trafin UAS/RPAS-toimijoiden rekisteriin. Lisätietoa kauko-ohjattavan ilmaaluksen lennättämisestä: www.trafi.fi 

 

Lupahakemukset sähköpostitse [email protected]

 

Ilmailukartat:

Hangon Länsisatama UAS (https://www.droneinfo.fi/fi/ajankohtaista/tilapaisen-rajoittavan-uas-ilmatilavyohykkeen-hangon-lansisatama-uas-perustaminen)

Hangon Ulkosatama UAS (https://www.droneinfo.fi/fi/ajankohtaista/tilapaisen-rajoittavan-uas-ilmatilavyohykkeen-hangon-ulkosatama-uas-perustaminen)

Koverharin Satama UAS (https://www.droneinfo.fi/fi/ajankohtaista/tilapaisen-rajoittavan-uas-ilmatilavyohykkeen-koverharin-satama-uas-perustaminen)

 

 

Ajantasaisimmat lentorajoitusalueet voi tarkistaa osoitteessa https://ilmailukartta.fi/

Koverharissa on pysyvä rajoitusalue Syndalenin suojavyöhykkeen vuoksi.

https://www.droneinfo.fi/en/news/temporary-restrictive-geographical-zone-hangon-lansisatama-uas-23102023-1742024