Tietosuojaseloste

Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
HANGON SATAMA – HANGÖ HAMN OY AB

Länsisatama, 10900 Hanko
Y-tunnus 2586251-2

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö
Nina Häggroth
nina.haggroth(at)portofhanko.fi
puh: 010 2355 012

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen peruste
Kerättäviä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:
 Uutiskirjeiden lähettämiseksi
 Kulku- ja työlupien käsittelyyn ja hallinnointiin
 Asiakassuhteen hoitamiseksi ja hallinnoimiseksi ja asiakasviestintää varten
Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:
 Rekisteröidyn suostumus
 Asiakassuhteeseen liittyvät sopimukset
 Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
 Lakisääteiset vaatimukset

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 Tiedot lomakeyhteydenotoista ja -tilauksista (mm. nimi, sähköpostiosoite, osoite, yrityksen
nimi)
 Sivuston kävijätiedot
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se tarpeen asiakassuhteen hoitamiseksi ja hallinnoimiseksi
tai asiakasviestintää varten. Lakisääteisiä tietoja säilytetään lain edellyttämä aika (esim.
kirjanpitoaineistoa 10 vuotta).
Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiltä itseltään esimerkiksi verkkosivustojen lomakkeiden kautta ja
sivuston kävijätietoja Google Analytics-palvelun avulla.
Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä
ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle
lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän
tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme
jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai
tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden
mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden
avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu
yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme
sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään suojatun SSL-yhteyden kautta. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän
palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
Rekisteröidyn oikeudet
 oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 oikeus tietojen oikaisemiseen
 oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 oikeus vastustaa käsittelyä
 oikeus peruuttaa suostumus
 oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 oikeus tulla unohdetuksi

”oikeus tulla unohdetuksi” on vain, jos ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Hangon sataman tietosuojaseloste 22092020