Ehdot palveluntarjoajille

Hangon Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Sataman hallinnoimalla satama-alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti ja edellyttää seuraavia vaatimuksia niiltä palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta, jotka hakeutuvat hoitamaan Hangon Satama Oy:n alueella seuraavia palveluita:

 1. 1. Tankkaus

  Tankkauspalveluntarjoajien vähimmäisvaatimukset (pdf)

 2. 2. Hinaus

  Hinauspalveluntarjoajien vähimmäisvaatimukset (pdf)

 3. 3. Kiinnitys

  Kiinnitys- ja irrotuspalveluntarjoajien vähimmäisvaatimukset

 4. 4. Jätteiden vastaanotto

  Jätteiden vastaanottopalvelut kilpailutetaan määräajoiksi julkisen kilpailutuksen kautta hilma-palvelussa. Vähimmäisvaatimukset julkaistaan kilpailutusten yhteydessä. Osa linjaliikenteen aluksista on vapautettu jätteiden jättöpakosta viranomaisten antaman eri päätöksen perusteella.

Hangon Satama Oy ottaa vastaan ilmoittautumisia palveluntarjoajiksi 24.3.2019 alkaen. Ilmoittautumiset tulee toimittaa satamamestari Timo Sjöstenille, Hangon Satama Oy:n käyntiosoitteessa, Länsisatama, Hanko. Ilmoittautumiseen on liitettävä dokumentit, joilla vähimmäisvaatimusten täyttyminen osoitetaan.

Hangon Satama Oy tekee päätöksen oikeudesta tarjota palveluita kohtuullisessa ajassa ilmoituksen jättämisestä (korkeintaan 4 kuukautta). Päätös annetaan ilmoittautujalle tiedoksi ja siitä voi valittaa siten kuin kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

Hangon Satama Oy tarkastaa palveluntarjoajien toiminnan vähimmäisvaatimustenmukaisuutta ja Satamalla on oikeus yksipuolisesti perua oikeus tarjota palveluita, mikäli toimija ei täytä vähimmäisvaatimuksia.

Satamajärjestyksen on vahvistanut Hangon sataman hallitus 29.4.2015.
Satamajärjestys on voimassa toistaiseksi ja astuu voimaan välittömästi.