Code of Conduct – toimittajien säännöt

Hangon Satama on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa rehellisesti ja luotettavasti, noudattamaan lainsäädäntöä ja varmistamaan, että jokaista työntekijää ja liikekumppania kohdellaan kunnioittavasti. Edellytämme toimittajiemme toimivan samoin.

Näissä toimittajien säännöissä selitetään Hangon Sataman eettisen käyttäytymisen sääntöinä käytettävät liiketoimintastandardit ja -periaatteet sekä määritellään, mitä Hangon Satama edellyttää toimittajiltaan. Toimittajamme ovat olennainen osa vastuullista liiketoimintastrategiaamme.

Code of Conduct-toimittajien säännöt