Jätteiden käsittely

Suomen alusjätelainsäädännön mukaan aluksen on jätettävä satamassa oleviin jätteiden vastaanottolaitteisiin kaikki aluksesta peräisin olevat jätteensä ja lastijätteensä (koskee nestemäisiä öljypitoisia jätteitä, nestemäisiä sekä kiinteitä vaarallisia jätteitä, käymäläjätevesiä, kiinteitä jätteitä mukaan lukien lastijätteet, luokan I ruokajätteitä ja jätteitä joita varten satamalla ei ole omaa keräysjärjestelmää). Lisäksi aluksen on annettava tulosatamaan aluksesta peräisin olevia jätteitä ja lastijätteitä koskeva ilmoitus Trafin vahvistaman kaavan mukaisesti pääsääntöisesti 24 tuntia ennen satamaan saapumista.

 

BalticSeaWasteFeeinfo_WelcomeToBalticSea_202103