Hangon Sataman Koverharin satamaan uusi ympäristölupa

Uusi ympäristölupa mahdollistaa Koverharin sataman edelleen kehittämistä vuosikymmeniksi eteenpäin.

Hangon kaupunki osti FN Steelin konkurssipesältä Koverharin alueen vuonna 2014 ja Hangon Satama Oy vuokrasi satama-alueen vuonna 2015. Alueelle on sittemmin tehty asemakaava ja YVA.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto myönsi Korverharin sataman toiminnan laajentamiselle ympäristöluvan 5.5.2021. Yhtiö valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Se muutti päätöstä yhtiön vaatimalla tavalla siten, että sataman kautta voidaan kuljettaa myös irtolasteja. Vaasan hallinto-oikeus ei kuitenkaan hyväksynyt kaikkia yhtiön vaatimuksia.  Yhtiö valitti päätöksestä näiltä osin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi yhtiön vaatimuksen voida toimia myös pohjavesialueilla. Näin päätös ei estä sataman toiminta-alueen laajentamista alueilla, jotka on luokiteltu pohjavesialueeksi. Pohjavesialueelle sijoitettavat toiminnat eivät saa aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Päätös turvaa satamatoiminnan laajentamisen uusille alueille tulevilla vuosikymmenillä.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi irtolastien käsittelyn pölyntorjunnan suunnitelmaa koskevan yhtiön vaatimuksen. Vaikka KHO hylkäsi yhtiön vaatimuksen, niin päätöksen perusteluissa lupamääräystä on tulkittu yhtiön näkemyksen suuntaisesti: määräys ei edellytä erillistä selvitystä jokaista lastityyppiä kohden. Tällä hetkellä yhtiöllä ei ole Koverharissa sellaista toimintaa, joka vaatisi erillistä pölyntorjuntasuunnitelmaa.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi lastien pienimuotoisen jatkojalostuksen sijaintipaikkaa koskevan yhtiön vaatimuksen. Tarkoitettua toimintaa ei saa tehdä rannan lähellä, vaan se tulee tehdä satama-alueella kauempana rannasta.

 

« Takaisin