Partners

Alfons håkans AB

www.alfonshakans.fi

ASSISTOR OY AB

Assistor är ett logistikcentrum med full service för nya och använda bilar.

www.assistor.fi

 

dfds

DFDS

www.dfds.com

 

DFDS är Nordens största maritima transport- och logistik företag. Med Ror-Ro, Ro-Pax och containerfartyg förenar de över 20 länder och 43 destinationer.

DFDS A/S Estonia avdelningen handhar frakt- och passagerar rutterna Paldiski – Hangö och Paldiski – Kapellskär.

 

etelavartiointi

ETELÄVARTIOINTI OY

www.etelavartiointi.fi

farocon

FAROCON OY

Farocon Oy äger ett logistikcenter på Finlands frihamns tullfria område och agerar där som logistikoperatör.

www.farocon.fi

finnlines

Finnlines OYJ

Finnlines PLC är ett av de ledande rederierna i ro-ro -och passagerartrafik i Nordeuropa. Bolagets sjötransporter är koncentrerade i Östersjön och Nordsjön. I Östersjön är det ro-pax fartyg som transporterar Finnlines passagerare.

www.finnlines.fi

forcit

FORCIT

Oy Forcit Ab är ett finländskt företag inom baskemin som bedriver konsulterings- och utbildningsverksamhet.

www.forcit.fi

stevedoring

Hangö Stevedoring

Oy Hangö Stevedoring Ab tillhandahåller i Hangö Hamn tjänster inom stuveri, spedition, fartygsklarering och transporter.

www.hangostevedoring.fi

hanslangh

Hans Langh

Tvättjänst Hans Langh Oy utför krävande rengöringsarbeten inom industri och sjöfart.

www.langh.fi

Inchcape

Inchcape Motors Finland Oy

www.inchcape.fi

liljefors

Liljefors

Liljefors Axel Oy Ab Ltd tillhandahåller provianteringstjänster för fartyg.

www.liljefors.fi

navirail

Navirail

Navirail Oü grundades år 2007 av amerikanska, estniska och finska investerare för att bilda en korridor mellan Nord- och Mellaneuropa som utnyttjar olika typer av transporter. Navirail Oü förenar områdets distributionscenter med sjö- och järnvägstrafik, fokuserande på container- och trailertransporter.

www.navirail.com

 semakinen

SE Mäkinen Logistics

 

www.se-makinen.fi

seviway

Seviway Oy

 

www.seviway.com

backmantrummer

Stevena

Stevena Oy tillhandahåller i Hangö Hamn tjänster inom stuveri, spedition, fartygsklarering och transporter.

www.stevena.fi

vapaasatama

Suomen vapaasatama Oy

Finlands Frihamn Ab grundades 1960 för att stöda Finlands utrikeshandel och erbjuda lagertjänster åt andra företag.

www.freeport.fi

Toyota Logistics Services Finland Oy

Toyota Logistics Services Finland Oy on Toyota Motor Europen (TMME) varaosien logistiikkatoimintoja varten perustama tytäryhtiö Suomessa.

www.toyota.fi/about_03/suomi/toyota_logistics_finland.asp

Transfennica

Transfennica Ltd är ett rederi, vars fartyg transporterar frakt mellan Finland och huvudhamnarna i det övriga Europa.

www.transfennica.fi/

Uuttera Oy

Uuttera Oy grundades 1945. Verksamheten består i huvudsak av spedition och importkonditionering av fabriksnya bilar (PDI).

www.uuttera.fi/

Vartiomisliike P. Heinonen Oy

www.vartioimisliikeheinonen.fi

Victor Ek

Viktor Eks bransch är  sjöfart, spedition, vägtransporter och lagerhantering.

www.victorek.fi

YIT

YIT tillhandahåller investerings- och underhållstjänster inom teknisk infrastruktur för fastighets- och byggnadsbranschen, industrin och IT.

www.yit.fi