Partners

Alfons håkans AB

www.alfonshakans.fi

ASSISTOR OY AB

Assistor är ett logistikcentrum med full service för nya och använda bilar.

www.assistor.fi

 

dfds

DFDS

www.dfds.com

 

DFDS är Nordens största maritima transport- och logistik företag. Med Ror-Ro, Ro-Pax och containerfartyg förenar de över 20 länder och 43 destinationer.

DFDS A/S Estonia avdelningen handhar frakt- och passagerar rutterna Paldiski – Hangö och Paldiski – Kapellskär.

 

etelavartiointi

ETELÄVARTIOINTI OY

www.etelavartiointi.fi

finnlines

Finnlines OYJ

Finnlines PLC är ett av de ledande rederierna i ro-ro -och passagerartrafik i Nordeuropa. Bolagets sjötransporter är koncentrerade i Östersjön och Nordsjön. I Östersjön är det ro-pax fartyg som transporterar Finnlines passagerare.

www.finnlines.fi

stevedoring

Hangö Stevedoring

Oy Hangö Stevedoring Ab tillhandahåller i Hangö Hamn tjänster inom stuveri, spedition, fartygsklarering och transporter.

www.hangostevedoring.fi

liljefors

Liljefors

Liljefors Axel Oy Ab Ltd tillhandahåller provianteringstjänster för fartyg.

www.liljefors.fi

 semakinen

SE Mäkinen Logistics

 

www.se-makinen.fi

backmantrummer

Stevena

Stevena Oy tillhandahåller i Hangö Hamn tjänster inom stuveri, spedition, fartygsklarering och transporter.

www.stevena.fi

vapaasatama

Suomen vapaasatama Oy

Finlands Frihamn Ab grundades 1960 för att stöda Finlands utrikeshandel och erbjuda lagertjänster åt andra företag.

www.freeport.fi

Transfennica

Transfennica Ltd är ett rederi, vars fartyg transporterar frakt mellan Finland och huvudhamnarna i det övriga Europa.

www.transfennica.fi/

Uuttera Oy

Uuttera Oy grundades 1945. Verksamheten består i huvudsak av spedition och importkonditionering av fabriksnya bilar (PDI).

www.uuttera.fi/

Vartiomisliike P. Heinonen Oy

www.vartioimisliikeheinonen.fi

Victor Ek

Viktor Eks bransch är  sjöfart, fartygsklarering, spedition, vägtransporter och lagerhantering. I Hangö sedan år 1888.

www.victorek.fi

YIT

YIT tillhandahåller investerings- och underhållstjänster inom teknisk infrastruktur för fastighets- och byggnadsbranschen, industrin och IT.

www.yit.fi