Hangö Hamn Ab

Hangö Hamn består av Västra hamnen och Yttre hamnen och fr.o.m. 2015 är även Koverhar hamn en del av Hangö hamn. Västra hamnen grundades år 1873. Den är Finlands sydligaste hamn och till följd av sitt läge och det milda havsklimatet är den även vårt lands första vinterhamn. I årtionden var Hangö hamn den enda hamn som var öppen året om.
Då såsom nu var den kortaste sjöresan till centrala Europa en stor fördel i konkurrensen med andra hamnar.

 

11

Hangö hamn ägdes först av staten och år 1974 köpte Hangö stad hamnen. 1.1.2014 blev hamnen ett stadsägt aktiebolag och Hangö hamndirektör blev verkställande direktör.
I januari 2014 gick Hangö hamn med i Southwestern Ports of Finland (SWP)-samarbetsgruppen, som samarbetar inom marknadsföringen på internationella marknaden.

Hangö hamn är nuförtiden Finlands femte största hamn. Åter en gång spelar läget en viktig roll. Då svavelsdirektivet trädde i kraft 1.1.2015 var en av Hangö hamns många fördelar att kunna erbjuda den kortaste sjöresan från Finland till världens hamnar och på så sätt erbjuda kostands- och miljöfördelar till sina kunder. Hangö hamn är en aktiv part i elektrifieringen av Hangö-Hyvinge-banan. Även Kehä V projektet är ur Hangö hamns synvinkel intressant.

Denna leende sol välkomnade passagerare på soliga havsrutter (”The Sunny Route via Hanko”) mellan åren 1995-2005. T

sunny route solen