Östersjöexperter inleder samarbete med Hangö Hamn

tvarminne-samarbetet-21-11-2016

Tvärminne zoologiska station får stöd av Hangö Hamn i sitt arbete med att ta fram ny forskningsinformation om Hangöregionens havsområden.

 

Hangö Hamn Ab stöder Östersjöforskningen med en donation till Helsingfors universitets framtidsfond. Med hjälp av donationen kan universitetets marina station i Hangö bl.a. utveckla nya, automatiska mätinstrument som behövs för att analysera förändringarna i havet och de bakomliggande processerna.

 – Med hjälp av Hangö Hamns donation kan vi ta fram ny forskningsinformation som behövs för att minimera negativa effekter på regionens känsliga havs- och kustmiljö, säger forskningsstationens chef Marko Reinikainen.

Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet är Östersjöns äldsta forskningsstation och har tillgång till sekellånga, fortlöpande mätserier från havsregionen kring det gamla industriområdet i Koverhar, var Hangö Hamn Ab utvecklar sin hamnverksamhet.

– Forskningsstationen är granne med det område i Koverhar som Hangö Hamn utvecklar som bäst. Att följa upp verksamheten i så omedelbar närhet av en marin station är ganska unikt, säger Marko Reinikainen.

Samarbetet ska också fungera som exempel på hur hamnindustrin och andra aktörer som utvecklar marin infrastruktur kan samarbeta med forskare för att gynna en hållbar utveckling i den egna närmiljön.

« Takaisin