59° 49’ N, 22° 56’ E
+11 °C
3.5 m/s

Hangö Hamn

Hangö Hamn är Finlands sydligaste hamn med snabb förbindelse till Kontinentaleuropa, hela Finland och Ryssland. Traditionellt är Hangö Hamn specialiserad på export av skogsindustrins produkter och import av bilar – nuförtiden är det gummihjulstrafiken som ökar mest. Hangö Hamn fungerar effektivt och tryggt även vintertid.

Svaveldirektivet som trädde i kraft 1.1.2015 höjer kostnaderna för sjötransporter. Detta medför en konkurrensförmån för Hangö Hamn då rutten via Hangö är kort till Kontinentaleuropa.

TRAFIKstatistik 1-4/2017:

Fartygstrafik
(st)
620
Varutrafik
(tn)
1 545 462
Import
(tn)
675 000
Export
(tn)
870 462
Enhetstrafik
(st)
59 627

Bilar
(st)31

31 808

 

Fartygslista

Näytä kaikki › Saapuvat Satamassa Lähteneet Näytä kaikki ›

Satama Instagramissa

Näytä kaikki ›