Timo Sjösten palvelee merenkulkua maasta käsin  

Hangon Sataman operatiivinen johtaja Timo Sjösten kiteyttää koko työuransa olleen käytännössä ’merenkulkua maasta käsin’. Sanat kuvaavatkin hyvin sekä hänen omaa työtään että koko 150-vuotiasta satamaa, joka tukee meriliikennettä joustavilla palveluilla. 

Timo Sjösten sai ensikosketuksensa satamaan työympäristönä jo 1990-luvun alussa. Lisää kokemusta karttui 1998 perustetussa perheyritys Koverhar Shippingissä, joka tarjosi huolinta-, rahtaus- ja laivanselvityspalveluja pääosin Etelä-Suomen teollisuussatamissa.   

Vuonna 2013 Sjösten tuli satamamestariksi kunnalliseen Hangon Sataman liikelaitokseen, jonka yhtiöittämisen jälkeen titteliin liitettiin ’operatiivinen johtaja’. Hänen laajaan toimenkuvaansa sisältyykin molempien mainittujen nimikkeiden vastuualueita – aina tuotannosta ja sen kehityksestä meriliikenteen sujuvuuteen sekä IT-, työturvallisuus- ja turvapäällikön tehtäviin.

Kehitystä ja kasvua monella rintamalla

Sjöstenin aikana sataman operatiivinen toiminta on kasvanut huomattavasti. Aluskäyntien määrät ovat lisääntyneet noin 50 %, ja lastimäärät ovat tonneissa laskettuna lähes tuplaantuneet.  

”Kasvua on tapahtunut myös maantieteellisesti. Länsisataman kenttäalueita on laajennettu ja sataman hallintaan on liitetty uusi kokonainen satamanosa, joka koostuu Koverharin entisen terästehtaan ja sen teollisuussataman alueista”, kertoo Sjösten.  

Samalla satamassa on otettu merkittäviä digitaalisia kehitysaskelia, joita Sjösten on ollut edistämässä IT-päällikkönä vuodesta 2015 alkaen.  

”Yhtiöittämisen jälkeen lähdimme kehittämään ICT-infraamme lähes tyhjältä pöydältä, joten saatoimme valita käyttöön uusia, moderneihin teknologioihin pohjautuvia ratkaisuja. 

IT- ja OT-järjestelmien kehitysten myötä olemmekin saaneet karsittua monia manuaalisia työvaiheita. Esimerkiksi alusliikenteen tilannekuvan ylläpitoa tehtiin aikanaan käsin, keräten ajantasaista tietoa lukuisista eri lähteistä. Nykyään nämä operatiivisen toiminnan kannalta kriittiset tiedot päivittyvät automaattisesti ja reaaliajassa. Tiedonsaanti on tarkempaa eikä sido henkilöresursseja kuten ennen.”  

”Digitalisaatio on toki tuonut mukanaan uusiakin tehtäviä, jotka vaativat myös uutta osaamista esimerkiksi tietoturvan ja tietosuojan alueilla. Teknologian kehittyessä työtapamme ja tehtävämme muuttuvat. Tähän liittyy aina haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia, joita pyrimme hyödyntämään tehokkaasti”, sanoo Sjösten.  

Hän uskoo jatkuvasti kehittyvän teknologian helpottavan tulevaisuudessa edelleen tiedon jakamista sekä satamatoimijoiden välillä että asiakkaiden suuntaan. Lisäksi hän arvelee, että satamassa suuruuden ekonomia jyllää jatkossakin ja aluskoot kasvavat edelleen.  

Samalla kun varustamoilla riittää tekemistä alusten täytön ja liikennöinnin tehokkuuden suhteen, merkitsee lastimäärien kasvu satamille omia haasteita. Hangossa on tilaa hyvin muttei toki rajattomasti, joten työ vaatii jatkuvaa ja tarkkaa suunnittelua.  

Hanko palvelee nopean pysähdyksen taktiikkaa 

Entä löytyykö satamaympäristöstä enää perinteistä kaukokaipuun romanttista henkeä? 

Sjösten naurahtaa, ettei merenkulun romantiikka taida olla enää sama kuin joskus aikoinaan.  

”Alusten aikataulut ovat kireät ja satamassaoloaika lyhentynyt. Satamassa kaikki pitää saada tehtyä nopeasti, ja vasta matkan jatkuessa merellä voi alusten henkilöstö ehkä hetken hengähtää. Nykyisin satamassaoloa pyritään lyhentämään myös tiukentuvien päästövaatimusten vuoksi. Varsinkin vanhemmalla kalustolla voidaan polttoaineen kulutusta ja päästöjä vähentää lähinnä ajamalla hitaammin, joten aikaa halutaan säästää varsinaiseen matkantekoon. Ja me tietysti tuemme asiakkaita nopealla palvelulla kaikissa tilanteissa.” 

Meno satamassa on siis välillä hektistä, mutta omassa toimenkuvassaan Sjösten pitää tehtävien ja haasteiden vaihtelevuudesta sekä työn kehittämismahdollisuuksista. Hän arvostaa myös sitä, että saa työskennellä osaavien kollegojen kanssa rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä. Samaa positiivista henkeä löytyy laajemminkin satamasta, jossa toimii rinta rinnan toistakymmentä erilaista yritystä. 

”Täällä on toki myös keskenään kilpailevia yrityksiä, mutta nekin osaavat tehdä yhteistyötä ja hyödyntää eri toimijoiden vahvuuksia, mikä on hieno asia. Jollakin on esimerkiksi tiettyjä lastinkäsittelyn ratkaisuja ja jollakin jotakin muuta, jolloin näitä voidaan jakaa joustavasti puolin ja toisin. Lopputuloksena asiakkaat saavat toimivaa ja yksilöllistä palvelua, mikä on tietenkin se tärkein asia.”  

« Takaisin