Hangon Satama – vuosi 2020

Hangon Satama – vuosi 2020

Hangon Sataman toiminta oli korona poikkeusvuonna 2020 vakaa. Vaikkakin pandemia vaikutti voimakkaasti Suomen talouteen ja näin myös sataman toimintaan sataman pyörät pidettiin pyörimässä koko vuoden ajan. Suurimmat pudotukset nähtiin DFDS:n liikenteessä ja autojen tuonnissa. Kokonaisvolyymi oli 4,9 miljoona tonnia. Vuonna 2019 käsiteltiin 6,2 miljoonaa tonnia, merkittävänä projektina Nordstream 2. Liikevaihtoa kertyi 12,5 miljoonaa euroa (2019; 18,0) ja liikevoittoa 1,9 miljoona euroa. Kokonaistulos jäi nollaan. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana tuloutettiin omistaja Hangon Kaupungille eri maksuina noin 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiökokous valitsi hallituksen tulevalle kaudelle ja koko hallitus valittiin uudestaan. Johan Wikström nousee takaisin hallituksen johtoon ja Henry Holm jatkaa varapuheenjohtajana. Yhtiökokous ei kuitenkaan tässä vaiheessa vielä myöntänyt hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapautta vuoden 2020 osalta, johtuen siitä että aikaisemmat tapahtumat vaativat lisäpanostuksia.
Vuoden 2021 alku on ollut vahvaa kasvun aikaa ja pandemian hillintämisen ja rokotusten etenemisen myötä paluu normaalimpaan toimintaan häämöttää loppuvuonna.

Hangö Hamn – året 2020

Hangö Hamns verksamhet var under corona undantagsåret 2020 stabil. Även om pandemin inverkade starkt på Finlands ekonomi och därmed även på hamnverksamheten så hölls hamnen rullande hela året. Bortfallet av DFDS samt bilimporten stod för de största minskningarna. Totalvolymen gods blev 4,9 miljoner ton. År 2019 hanterades 6,2 miljoner ton, ett betydande projekt det året var Nord Stream 2. Omsättnigen blev 12,5 M€ (2019: 18,0 M€) och rörelseresultatet landade på 1,9 M€. Årets totala resultat blev på noll. Under året betalade bolaget i form av olika betalningar till ägaren ca. 3,5 M€. På dagens bolagstämma blev hela styrelsen omvald för kommande period. Johan Wikström återkommer på ordförandeposten och Henry Holm fortsätter som vice ordförande. Bolagsstämman beviljade i detta skede inte ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören för året 2020 då en del arbete återstår i anslutning till tidigare händelser.
Under början av år 2021 har trafiken visat kraftig tillväxt och då avtagandet av pandemin samt vaccineringarna framskrider så ser man skymten av en normal verksamhet mot slutet av året.

« Takaisin