Poikkeuksellista pölyämistä Koverharin sataman lähiympäristössä

Hangon satama tiedottaa

 

Viime päivinä on havaittu poikkeuksellista pölyämistä Koverharin sataman lähiympäristössä.

Satamaoperattori on kiinnittänyt tähän huomiota ja ryhtynyt ennakoiviin  toimenpiteisiin.

Liitteenä Oy Rauanheimo Ab:n tiedote asiasta.

Tiedote RH Koverhar 26062020

 

Tiedote liittyen Koverharin sataman pölyongelmiin

Oy M.Rauanheimo Ab on tiedotettu tavaran käsittelystä syntyneiden pölyhaittojen ilmaantumisesta
Koverharin sataman lähialueilla.
Olemme kehittäneet jatkuvasti pölyntorjuntamenetelmiä ottamalla käyttöön aktiivisen ajoteiden
kastelun, lisäämällä seulontalaitteisiin tavaran kastelujärjestelmät sekä toteuttamalla tavaran
kastelua kasoissa.
Valitettavasti viimepäivien kuivuus ja korkea lämpötila sekä ilmavirtaukset ovat vaikuttaneet
siihen, että pölyn irtoamista on ollut normaalia enemmän kastelutoimenpiteistä huolimatta. Tätä
pölyä on voinut havaita meren pinnalla Koverharin sataman läheisyydessä.
Koverharin satamassa käsittelemämme koksi ja antrasiitti sekä niistä irtoava pöly eivät ole
terveydelle ja ympäristölle vaarallisia.
Pahoittelemme aiheuttamaamme harmia ja jatkamme pölyntorjunnan kehittämistä entistä tehokkaammaksi
pölyhaittojen estämiseksi.

Kokkolassa 26.06.2020

Joakim Laxåback Toimitusjohtaja
Oy M.Rauanheimo Ab

« Takaisin