Nord Stream 2-kaasuputkien logistiikka- ja varastointitoiminnot päättyivät Koverharissa

Tiedote. Julkaistu: 17.06.2019, 11:22
Nord Stream 2 AG

  • Koverharissa on varastoitu kaikkiaan noin neljännes hankkeessa tarvittavista putkista
  • Logistiikkatoiminnot jatkuvat HaminaKotkan satamassa

Nord Stream 2 -maakaasuputkilinjan putkien logistiikka- ja varastointitoiminnot on saatu päätökseen Hangon Koverharissa. Hankkeen pinnoitus- ja logistiikkaurakoitsija Wasco Coatings Finland on varastoinut Koverharissa hankkeen aikana kaikkiaan 57 000 putkea, joka on yli neljäsosa putkilinjojen rakentamiseen tarvittavista putkista.

”Koverharin satama on palvellut Nord Stream 2 -hankkeen tarpeita erittäin hyvin, ja kaikki on sujunut suunnitelmien mukaisesti, jopa vaativaan talviaikaan”, sanoo Nord Stream 2 AG:n projektijohtaja Henning Kothe. ”Hankkeen alkaessa satamaorganisaatio kunnosti Koverharin sataman, kuten laiturin ja varastoalueet, vastaamaan haasteellisia vaatimuksiamme nopeasti ja erittäin ammattitaitoisesti. Yhteistyö sataman kanssa on ollut erinomaista koko hankkeen ajan”, jatkaa Kothe.

”Tämä on ollut fantastinen neljä vuotta kestänyt matka, joka on nyt tullut päätökseen. Kymmeniä tuhansia putkia on varastoitu ja käsitelty ammattitaitoisesti sovitussa aikataulussa yhdessä Nord Stream 2:n projektijohdon, urakoitsijan ja alihankkijoiden kanssa. Samalla Koverharin aluetta on kehitetty vastaamaan modernia satamaa, joka on nyt valmis uusiin haasteisiin”, toteaa Hangon sataman toimitusjohtaja Anders Ahlvik.

Nord Stream 2 -hankkeeseen liittyvät varastointi- ja logistiikkatyöt työllistivät Koverharissa parhaimmillaan noin 150 henkilöä.

Wasco jatkaa putkien varastointi- ja logistiikkatoimintoja HaminaKotkan satamassa, Ruotsin Karlshamnissa ja Saksan Mukranissa, jossa betonipinnoitetaan loput hankkeessa tarvittavista putkista ja lopulta lähetetään rakennuspaikoille.

Putkilinjan asennustyöt jatkuvat Suomen talousvyöhykkeellä. Tähän mennessä yli 1 400 kilometriä putkilinjaa on jo rakennettu Suomen, Ruotsin, Venäjän ja Saksan vesillä. ”Korkealaatuiset ja aikataulussa tehdyt työt Koverharissa ja hankkeen kolmessa muussa logistiikkakeskuksessa ovat olleet keskeisiä tekijöitä monitahoisen ja ympärivuorokautisen rakennusaikataulumme menestyksekkäässä toteutuksessa”, toteaa Kothe.

Lue lisää hankkeen suuren mittaluokan logistiikasta ja katso video putkikuljetuksista Kotkasta Koverhariin: https://www.nord-stream2.com/project/logistics/

Nord Stream 2 on Itämären poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan maakaasua yli 1 230 kilometrin matkan maailman suurimmista kaasuesiintymistä Venäjältä tehokkainta reittiä pitkin kuluttajille Eurooppaan. Nord Stream 2 on teknologialtaan vastaava kuin käytössä oleva Nord Stream-putkilinja, jonka reittiä se pitkälti seuraa. Uudella putkilinjalla on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä maakaasua vuodessa, joka vastaa 26 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden energiatarpeisiin. Turvallinen ja matalapäästöinen maakaasun toimitusreitti tukee myös Euroopan tavoitetta ilmastoystävällisemmästä energiavalikoimasta kaasun korvatessa hiilen sähkön tuotannossa. Maakaasu toimii myös säätövoimana ajoittain saatavilla oleville uusiutuville energiamuodoille, kuten tuuli- ja aurinkovoimalle.
www.nord-stream2.com

« Takaisin