Hangon Sataman liikenne vakaalla tasolla kesällä 2017

TIEDOTE

 

Hanko 16.10.2017

 

 

Hangon Sataman tavaraliikenteen määrä on jatkunut vakaana loppukesän ja alkusyksyn. Tuonti on kasvanut syyskuun loppuun mennessä noin prosentin kun taas vienti on viime vuoden tasolla, huolimatta varustamoiden vuositelakoinneista. Syyskuun loppupäivinä alkaneet Nordstream 2 putkien kuljetukset Koverharin satamaan kasvattaa Hangon sataman määriä loppuvuonna.   Syyskuun aikana käsiteltiin satamassa kaiken kaikkiaan reilut 406 000 tonnia. (+ 0 %) Yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Hangon satamassa on käsitelty reilut 3,5 miljoona tonnia. Aluksia kävi Hangon satamassa syyskuun loppuun mennessä 1407 kappaletta. Vuonna 2016 vastaava luku oli 1465 (-4 %).

Hyvä vire uusien autojen tuonnissa on jatkunut koko vuoden.

Koverharin toisen laiturin korjaushanke etenee aikataulussa ja siellä käytössä oleva muu laiturikapasiteetti on täydessä käytössä. Rakennushankkeen valmistuttua Koverhariin saadaan 250 m pituinen uusi moderni laituri.

 

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Anders Ahlvik, 050-511 6323

« Takaisin