Tvärminnen Itämeritutkijat aloittavat yhteistyön Hangon Sataman kanssa

Tvärminnen eläintieteellinen asema saa tukea Hangon Satama Oy:ltä uuden tutkimusaineiston keräämiseen Hangon vesialueilla.
Hangon Satama Oy tukee Itämeritutkimusta lahjoituksella Helsingin yliopiston tulevaisuusrahastolle. Lahjoituksen avulla yliopiston merentutkimusasema Hangossa saa mahdollisuuden kehittää mm. uusia, automaattisia mittauslaitteita, joita tarvitaan merialueiden muutosten sekä niiden taustalla olevien prosessien selvittämiseksi.
– Hangon Sataman lahjoituksen avulla saamme uutta tutkimustietoa, jota tarvitaan alueen herkkiin vesi- ja rannikkoalueisiin kohdentuvien haittavaikutusten minimoimiseksi, sanoo tutkimusaseman johtaja Marko Reinikainen.
Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema on Itämeren vanhin tutkimusasema, ja sillä on käytössään vuosisataisia mittaussarjoja merialueista Koverharin vanhan teollisuusalueen ympärillä, jossa Hangon satama Oy kehittää toimintaansa.
– Tutkimusasema ja Hangon Sataman kehittämä alue Koverharissa ovat naapureita. Merentutkimusaseman läheisyys antaa aika lailla ainutlaatuiset mahdollisuudet tutkimukselliseen lähestymistapaan, sanoo Marko Reinikainen.
Yhteistyö toimii myös esimerkkinä sille, miten satamateollisuus ja muut merellistä infrastruktuuria kehittävät toimijat voivat tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa kestävän kehityksen merkeissä.
Meille yhteistyö antaa mahdollisuuden saada uutta tietoa meriympäristöstä jossa toimimme, ja siitä, miten merellinen rakentaminen ja käyttö vaikuttavat lähiympäristöömme. Tietoa voi käyttää merenkulun kehitystyössä alueellisesti, valtakunnallisesti sekä toivon mukaan koko Itämeren alueella, sanoo Hangon Sataman toimitusjohtaja Anders Ahlvik.tvarminne-samarbetet-21-11-2016

« Takaisin