Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.4.2016 Englannin makasiinista

6. Yhteenveto ja lopputulos

Kun otetaan huomioon edellä lausuttu, korkeimmassa hallinto-oikeudessa
esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, Hangon kaupunginvaltuuston
päätös ei ole ollut kuntalain (365/1995) 90 §:ssä tarkoitetuin tavoin
lainvastainen siltä osin kuin se oli hallinto-oikeudessa kumottu. Tämän
vuoksi hallinto-oikeuden päätös on Hangon kaupunginhallituksen
valituksesta kumottava ja Museoviraston, Hangon ympäristöyhdistys
ry:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen hallinto-oikeudelle tekemät valitukset
kaupunginvaltuuston päätöksestä hylättävä myös tältä osin. Hangon
kaupunginvaltuuston päätös Länsisataman asemakaavan ja asemakaavan
muutoksen hyväksymisestä jää siten kokonaisuudessaan voimaan.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus

Englannin makasiini

Englannin maksiinin saa nyt tämän päätöksen myötä purkaa.

« Takaisin