Ympäristöyhteistyö

tvarminne-samarbetet-21-11-2016

Hangon Satama Oy tukee Itämeritutkimusta lahjoituksella Helsingin yliopiston Itämerirahastolle. Lahjoituksen avulla yliopiston merentutkimusasema Hangossa saa mahdollisuuden kehittää mm. uusia, automaattisia mittauslaitteita, joita tarvitaan merialueiden muutosten sekä niiden taustalla olevien prosessien selvittämiseksi. Lahjoituksen avulla saamme uutta tutkimustietoa, jota tarvitaan alueen herkkiin vesi- ja rannikkoalueisiin kohdentuvien haittavaikutusten minimoimiseksi.

Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema on Itämeren vanhin tutkimusasema, ja sillä on käytössään vuosisataisia mittaussarjoja merialueista Koverharin vanhan teollisuusalueen ympärillä, jossa Hangon satama Oy kehittää toimintaansa.

Tutkimusasema ja Hangon Sataman kehittämä alue Koverharissa ovat naapureita. Yhteistyö toimii myös esimerkkinä sille, miten satamateollisuus ja muut merellistä infrastruktuuria kehittävät toimijat voivat tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa kestävän kehityksen merkeissä.

Yhteistyö antaa mahdollisuuden saada uutta tietoa meriympäristöstä jossa toimimme, ja siitä, miten merellinen rakentaminen ja käyttö vaikuttavat lähiympäristöömme.

Lue lisää Tvärminnen eläintieteellisestä asemasta täältä.