Undervattensarbete

Lov för alla dyknings- och undervattensarbeten som utförs på Hangö Hamns område måste anhållas minst 24h före arbetet inleds. Anhållan görs genom att fylla i blanketten nedan.

Lov kan utfärdas på följande villkor:

– en överenskommelse för hur kommunikationen sköts under arbetets utförande har gjorts med Hanko VTS och hamnen
– kontakt med Hanko VTS samt hamnen hålls före arbetet inleds och då arbetet avslutats
– säkerhetsplan som uppfyller Statsrådets förordning om kompetenskrav och säkerhetsplan för dykare som utför byggarbeten 1088/2011 3 § har bifogats i anhållan. (http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20111088)

Hanko VTS: VHF ch 67, tel: 020 448 5384, e-post: hanko.vts@liikennevirasto.fi

Ansvarig person i Hangö Hamn: Timo Sjösten, tel: 010 2355 010,
e-post: timo.sjosten@hanko.fi

Dykningslov beviljas av:

-Timo Sjösten

– Björn Peltonen

– Christer Lundqvist

– Susanne ”Lotta” Kojo

”BIFOGA SÄKERHETSPLAN TILL ANHÅLLAN”

 

 

Tillståndsansökan för undervattensarbete

  • Accepterade filtyper: pdf, doc, txt.