Heta arbeten

Tekniska chefen Björn Peltonen ansvarar för planen, direktiven och helhetsövervakningen av hamnens heta arbeten.

För utförande av heta arbeten, i hamnens fastigheters tillfälliga heta arbetes-utrymmen, krävs alltid ett skriftligt lov för heta arbeten, som beviljas av den person som har rätt att utfärda dessa i hamnen.

Då man arbetar utanför fastigheten på ett ställe där heta arbeten kan utgöra en fara, bör det anhållas om skriftligt tillstånd. Sådana situationer är t.ex. arbeten på områden som används för behandling eller förvaring av kemikalier.

Berättigade att ge lov för heta arbeten är:

Björn Peltonen, teknisk chef
Christer Lundqvist, serviceman

Berättigad att ge lov för heta arbeten på tak är:
Björn Peltonen, teknisk chef

 

Tutustu Hangon Sataman tulityösuunnitelmaan (PDF) ›

Anhåll om hetarbetstillstånd