Säkerhet

I Hangö hamn är säkerheten viktig. Med hamnsäkerhetsåtgärder strävar vi till att garantera säkerheten för alla som rör sig på hamnområdet. Samtidigt ser vi också till att förutsättningarna finns så att arbetet kan skötas smidigt.

TRAFIKEN PÅ HAMNOMRÅDET

En hastighetsbegränsning på 30 km/h gäller för hela hamnområdet.

Parkering är tillåtet endast på P-märkta områden och parkeringsrutor. Allmänna trafik-regler och –märken bör följas på hamnområdet. Förseelse mot dessa eller andra regler åtföljs av en varning samt eventuellt även temporär eller permanent återkallelse av beviljat passerlov.

Var uppmärksam vid plankorsningar och undvik att röra dig till fots. Förflytta dig från en del av hamnen till en annan i första hand via trafikleder i hamnområdets bakgrund. Undvik att röra dig på kajområdena. Kajområdet är ämnat endast för fartygsrelaterad verksamhet och stuveriverksamhet. På nämnda områden är övrig trafik förbjuden.

På hamnområdet används inspelande kameraövervakning samt regelbundna vaktturer görs på området.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Minimera skadorna – använd skyddsutrustning!

Då du rör dig på hamnområdet använd CE-märkt högt synlig varselklädsel (EN 471) samt skyddsskor (EN ISO 20345). Då du rör dig i närheten av hängande bördor bör du använda även hjälm (EN 397). Följ även de föreskrifter angående användning av personlig skyddsutrustning som gäller för det företag som beviljat passerlovet (Vna 633/2004).

FOTOGRAFERING

Fotografering på hamnområdet är endast tillåtet med lov beviljat av Hangö Hamn.

ANMÄL MATERIELL SKADA

Trafikavdelningen (24/7) tel: +358 10 2355 013


RAPPORTERA OLJESKADA

Trafikavdelningen (24/7) tel: +358 10 2355 013

I NÖDSITUATION

Gör nödanmälan när du är i omedelbart behov av myndighetshjälp eller då du vet eller misstänker att liv, hälsa eller miljön är hotad eller i fara.

NÖDANMÄLAN

Gör nödanmälan (112)

Berätta:

  • vad som har hänt
  • var det har hänt:

Hangö Hamn Ab:

– Västra hamnen, eller

– Yttre hamnen, eller

– Koverhar hamnen

  • svara på frågorna
  • agera enligt givna order
  • avsluta samtalet först efter du fått lov
  • meddela Trafikavdelningen om vad som skett (24/7) tel: +358 10 2355 013