Info för chaufförer

CHAUFFÖRENS MINNESLISTA FÖRE BESÖK I HAMNEN

Du kan snabba upp och effektivera ditt besök i hamnen genom att du i förväg går igenom åtminstone nedanstående elva punkter.

 • Kontrollera lastens avlämnings- eller avhämtningsplats i destinationshamnen : hamndel, terminal eller containerdepå, samt vem som är lastens mottagare eller överlåtare.Ifall du är tvungen att köra genom tätorten för att nå hamnen, kontrollera i förväg ifall det finns en rekommenderad körrutt till hamnen.
 • Se till att ditt passertillstånd är i skick.
 • Försäkra dig om att alla nödvändiga anmälningar har gjorts och att du har alla dokument med dig.
 • Försäkra dig om att den last som skall avhämtas från hamnen är färdig för överlåtelse.
 • Kontrollera att den försändelse (last, material till hamnen eller till fartyg o.s.v.) som transporteras till hamnområdet har en nämnd mottagare i hamnen eller på något fartyg i hamnen.
 • Kontrollera att sigillet är i skick på den container som du tar som last.
 • Då du transporterar farligt gods till eller från hamnen, ta reda på vilka allmänna och för hamnen specifika regler som gäller.
 • Se till att ha med dig den säkerhets- och skyddsklädsel som hamnen kräver för att röra sig på hamnområdet.
 • Försäkra dig om att tullen och andra servicepunkter som du behöver är öppna, ifall du behöver besöka dessa under ditt besök i hamnen.
 • Se till att dragbilens och trailerns registerskyltar är rena för identifiering av fordonet vid porten.

Noggrannare instrukstioner för lastleverantörer finns på Hangö Stevedorings hemsida -> Leveransinstruktioner

 

Köranvisningar och kartor

Köranvisning till Västra Hamnen

Köranvisning till Yttre Hamnen

Köranvisning till Koverhar

Service för chaufförer

 • Dusch vid portbyggnaden
 • Kaffe samt minikök tillgängligt