Yttre hamnen

Yttre hamnen används främst som bilimportshamn och lossningsplats och besöks årligen av ca. 250 fartyg.

HAMNKONTORET

tel. 010 – 2355 000
8 -16 vardagar

HAMNÖVERVAKNING

tel. 010 – 2355 013
24 t / d

PASSERKONTROLL / PORT

tel. 010 -2355 014
24 t / d

PASSERLOV

tel. 010 – 2355 010
fax. 019 – 2203 802
Fyll i ansökan

IMDG-LastER

tel. 010 – 2355 010
fax. 019 – 2203 802

SPECIALTRANSPORTER

tel. 010 – 2355 010
fax. 019 – 2203 802

TULLEN

tel. 0295 527 000
(må-fre, 8-16:15)
tel. 0295 527 002

HANGÖ LOTSSTATION

tel. 020 – 754 6151
fax: 020 – 492 6603

MERA INFORMATION OM YTTRE HAMNEN: