Västra hamnen

Västra hamnen används för pappersexport, bilimport samt container- och trailertrafik. Västra hamnen besöks av ca. 1800 fartyg årligen.

HAMNKONTORET

tel. 010 2355 000
8 – 16 vardagar

TRAFIKAVDELNINGEN

tel. 010 2355 013
24 t / d

PASSERKONTROLL / PORT

tel. 010 2355 014
24 t / vrk

PASSERLOV

tel. 010 2355 010
fax. 010 2355 029

IMDG-LastER

tel. 010 2355 010
fax. 010 2355 029

SPECIALTRANSPORTER

tel. 010 2355 010
fax. 010 2355 029

TULLEN

tel: 0295 527 000
(må-fre, 8 – 16:15)
tel: 0295 527 002

Stuvarnas arbetstider kan frågas direkt av stuveribolagen:

OY HANgö STEVEDORING AB

tel: 019 221 922

STEVENA OY

tel: 02 433 8300
tel: 019 248 1413

MERA INFORMATION OM VÄSTRA HAMNEN

 • Kör-anvisningar till Västra hamnen

  Till hamnen kör man alltid genom huvudporten. Huvudporten befinner sig mitt emot torget på Korsmansgatan. Vid porten får man noggrannare anvisningar om körandet på området.

  Image Map

   

  Sulje
 • Köranvisningar till hamnkontoret

  Följ skyltarna mot centrum, från rondellen ta andra avtaget ut och kör längs Korsmansgatan ända fram till Smörmagasinet (röd granitbyggnad).

   

  Sulje
 • Ankomst till hamnen

  Hamnen och lotsen skall meddelas 24 timmar före den beräknade ankomsttiden Helsinki VTS, VHF-kanal 67. Användning av lots är obligatorisk. Lotsen stiger ombord vid Russarö, 9,6 km från hamnen.

  Navigation: från Hangö 1 (59° 44′ 1” N; 23° 02′ 6” E), linje 327/319.
  Farledsdjup: Till Västra hamnen 13,0 m, till Yttre hamnen 7,2 m.

   

  Sulje
 • Kajerna

  RORO 1 (DJUPKAJEN)

  Längd: 245 m
  Bassängens djup: 14 m
  50 tons universalkran

  RORO 2

  Längd: 230 m
  Bassängens djup: 10,1 m
  Akterportplats

  RORO 3

  Längd: 245 m
  Bassängens djup: 10,1 m
  Akterportplats

  RORO 4

  Längd: 160 m
  Bassängens djup: 10,1 m
  Akterportplats

  RORO 5

  Längd: 210 m
  Bassängens djup: 8,6 m
  Akterportplats

  ÖVRIGA KAJER

  Längd: 110 m
  Bassängens djup: 6,8 m

  Sulje
 • Lastning och lossning av last

  Oy Hangö Stevedoring Ab
  tel. (019) 221 922

  Stevena Oy
  tel. (02) 433 8300 och (019) 248 1413.

  Sulje
 • Lagerutrymme inomhus

  Lager T 1 (Oy Hangö Stevedoring Ab): 16 000 m2
  Lager T 2 (Oy Hangö Stevedoring Ab): 5 000 m2
  Lager T 3 (Oy Hangö Stevedoring Ab): 10 000 m2
  Lager T 4 (Oy Hangö Stevedoring Ab): 18 000 m2
  F.d. Engelska magasinet: 3 500 m2
  F.d. Smörmagasinet: 2 000 m2
  Passagerarterminalen: 800 m2

  Sulje
 • Lagerutrymme utomhus

  Kaj 1 och 4: 47 000 m2
  Kaj 2: 12 000 m2
  Kaj 3: 29 000 m2
  På andra ställen i Västra hamnen: 40 000 m2

  Sulje
 • Hamnens service

  Bogsertjänster o. dyl. tjänster

  Vid behov: Alfons Håkans Oy Ab, puh. (02) 515 500 tai laiva-agentti

  EL OCH SÖTVATTEN
  Fås vid samtliga kajplatser: hamnkontoret, tfn (010) 2355 013

  BRÄNSLE
  Beställning av fartygsagent

  FARTYGSREPARATIONSTJÄNSTER
  Hangö Mekaniska Ab
  Gunnarsstrandsv. 28, Hangö
  t. (019) 248 7891

  NÄRMASTE SJUKHUS
  Hangö hälsovårdscentral
  Esplanaden 85, Hangö
  t. (019) 220 3555

  Sulje