Anhåll om passerlov

PasserLOV

Alla som rör sig på Hangö Hamns område skall ha ett giltigt personligt passerlov. Passerlovet beviljas av Hangö Hamn eller av ett företag som befullmäktigats av Hangö Hamn.

För att du skall bli beviljad ett passerlov skall du ha en motiverad orsak att vistas på hamnområdet. Passerlovet är antingen tillfälligt eller permanent. Ett permanent passerlov beviljas endast personer som har långvariga arbetsuppgifter på hamnområdet.

Med vidstående ansökan kan du ansöka om ett passerlov. Skriv ut, fyll i och underteckna ansökan. Sänd ansökan till hamnkontoret i Hangö Hamn.

Obs!

Paserlov för enhetstrafik beviljas av speditionsföretagen.

Hangö Stevedoring Oy (Transfennica, UECC)
e-post: tuonti.hanko@hangostevedoring.fi

Oy Victor Ek Ab (DFDS, EML)
e-post: agency.hanko@victorek.com

Stevena Oy (Finnlines)
e-post: desk.hanko@stevena.fi


VISTELSE PÅ HAMN-OMRÅDET SKER PÅ EGET ANSVAR.