Hamnar

VÄSTRA HAMNEN ›

YTTRE HAMNEN 

Koverhar HAMNEN ›

Hangö Hamn är Finlands sydligaste hamn med snabb förbindelse till Kontinentaleuropa, hela Finland och Ryssland. Traditionellt är Hangö Hamn specialiserad på export av skogsindustrins produkter och import av bilar – nuförtiden är det gummihjulstrafiken som ökar mest. Hangö Hamn fungerar effektivt och tryggt även vintertid.

Svaveldirektivet som trädde i kraft 1.1.2015 höjde kostnaderna för sjötransporter. Detta medför en konkurrensförmån för Hangö Hamn då rutten via Hangö är kort till Kontinentaleuropa.