Hamnar

VÄSTRA HAMNEN ›

YTTRE HAMNEN 

Koverhar HAMNEN

Hangö Hamn är Finlands sydligaste hamn med snabb förbindelse till Kontinentaleuropa, hela Finland och Ryssland. Traditionellt är Hangö Hamn specialiserad på export av skogsindustrins produkter och import av bilar – nuförtiden är det gummihjulstrafiken som ökar mest. Hangö Hamn fungerar effektivt och tryggt även vintertid.

Svaveldirektivet som trädde i kraft 1.1.2015 höjde kostnaderna för sjötransporter. Detta medför en konkurrensförmån för Hangö Hamn då rutten via Hangö är kort till Kontinentaleuropa.