Lehdistötiedote 15.1.2019

Hangon Satama – Hangö Hamn Oy Ab ja satamaoperaattori Oy M. Rauanheimo Ab ovat solmineet aiesopimuksen pitkäaikaisen yhteistoiminnan aloittamisesta. Aiesopimuksen ja tulevan varsinaisen sopimuksen tavoitteena on yhteistyössä kehittää Koverharin satamaa ja sen liiketoimintaa pitkäjänteisesti pitkälle tulevaisuuteen. Osapuolten tarkoituksena on yhteistyössä kehittää Koverharista kustannustehokas ja kilpailukykyinen rahtisatama ajatellen sekä transito- että kotimaanliikennettä ja eri tuotesegmenttejä. Yhtiöiden […]

Hangö Hamn Ab deltar som placerare i utvecklandet av regionen

Hangö udds betydelse som knutpunkt för internationell datakommunikation växer ytterligare. C-Fiber Hanko ansluter sig som investerare till Arctic Connect -projektet, som går ut på att utreda möjligheterna för att via Nordostpassagen bygga en digital bro mellan Europa och Asien. Projektet verkställs av Cinia Oy på Kommunikationsministeriets initiativ. C-Fiber Hanko i Västra Nyland har redan tidigare […]

Salpetersyra har läckt ut i Västra hamnen i Hangö, farosituationen förbi

Vid lossning av ett RoRo-fartyg i Västra Hamnen i Hangö har det vid ca kl 08.00 idag (21.6.2018) läckt ut Salpetersyra från en tanktrailer.  Syran har runnit ut vid hanteringen av trailern, men trailern läcker inte längre. Mängden syra som läckt är oklar. Västra Nylands räddningsverk är på plats och området är avspärrat. Omedelbar fara […]

Kundinfo 29.12.2016

Bäste kund! Från och med början av 2017 tar vi i bruk ett faktureringstillägg för fakturor vars slutsumma är under 10,00 €. Faktureringstillägget kommer att vara 8,00 €/faktura.

Östersjöexperter inleder samarbete med Hangö Hamn

Tvärminne zoologiska station får stöd av Hangö Hamn i sitt arbete med att ta fram ny forskningsinformation om Hangöregionens havsområden.   Hangö Hamn Ab stöder Östersjöforskningen med en donation till Helsingfors universitets framtidsfond. Med hjälp av donationen kan universitetets marina station i Hangö bl.a. utveckla nya, automatiska mätinstrument som behövs för att analysera förändringarna i […]

Hangö hamn inleder samarbete med Nord Stream 2 och Wasco Coating Europe

Hamnen i Koverhar kommer att fungera som logistikcentral för projektet Nord Stream 2, då en ny gasledning mellan Ryssland och Tyskland byggs. Det här meddelar Hangö hamn i ett pressmeddelande. Den 22 augusti undertecknade hamnen ett avtal med schweitsiska Nord Stream och det holländska betong- och ytbehandlingsföretaget Wasco Coating Europe. Projektet sträcker sig på tre […]

Svensk stor koncern etablerar sig i Koverhar hamn

Investeringar i Koverhar hamn inleds Swecem AB utökar sin verksamhet och etablerar sig i Finland Swecem AB etablerar en ny cementimport terminal genom att teckna avtal med Hangö Hamn i Koverhar, Hangö, Finland. Valet av Koverhar som etableringsort är tack vare dess goda förutsättningar som hamn men även geografiskt i förhållande till Peabs betongfabriker i […]

Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö, Hangö Hamn med i projektet

Pressmeddelande 17.6.2016 Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö Förbindelsen från Hangö till det C-Lion1-havskabelsystem som byggts från Finland till Tyskland, tog ett stort steg, när Cinia Group Ab och en lokal västnyländsk investeringsgrupp undertecknade intentionsavtalet, som har siktet ställt på att bygga en kabelförgrening. En grupp representanter för lokala företag samt städerna Hangö […]