Kundinfo 29.12.2016

Bäste kund! Från och med början av 2017 tar vi i bruk ett faktureringstillägg för fakturor vars slutsumma är under 10,00 €. Faktureringstillägget kommer att vara 8,00 €/faktura.

Östersjöexperter inleder samarbete med Hangö Hamn

Tvärminne zoologiska station får stöd av Hangö Hamn i sitt arbete med att ta fram ny forskningsinformation om Hangöregionens havsområden.   Hangö Hamn Ab stöder Östersjöforskningen med en donation till Helsingfors universitets framtidsfond. Med hjälp av donationen kan universitetets marina station i Hangö bl.a. utveckla nya, automatiska mätinstrument som behövs för att analysera förändringarna i […]

Hangö hamn inleder samarbete med Nord Stream 2 och Wasco Coating Europe

Hamnen i Koverhar kommer att fungera som logistikcentral för projektet Nord Stream 2, då en ny gasledning mellan Ryssland och Tyskland byggs. Det här meddelar Hangö hamn i ett pressmeddelande. Den 22 augusti undertecknade hamnen ett avtal med schweitsiska Nord Stream och det holländska betong- och ytbehandlingsföretaget Wasco Coating Europe. Projektet sträcker sig på tre […]

Svensk stor koncern etablerar sig i Koverhar hamn

Investeringar i Koverhar hamn inleds Swecem AB utökar sin verksamhet och etablerar sig i Finland Swecem AB etablerar en ny cementimport terminal genom att teckna avtal med Hangö Hamn i Koverhar, Hangö, Finland. Valet av Koverhar som etableringsort är tack vare dess goda förutsättningar som hamn men även geografiskt i förhållande till Peabs betongfabriker i […]

Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö, Hangö Hamn med i projektet

Pressmeddelande 17.6.2016 Cinias havskabel gör en andra landning i Hangö Förbindelsen från Hangö till det C-Lion1-havskabelsystem som byggts från Finland till Tyskland, tog ett stort steg, när Cinia Group Ab och en lokal västnyländsk investeringsgrupp undertecknade intentionsavtalet, som har siktet ställt på att bygga en kabelförgrening. En grupp representanter för lokala företag samt städerna Hangö […]

Hangö Stevedorings nya betjäningstider

Betjäningstiderna ändras fr.o.m. torsdagen den 17.3.2016Produktion / spedition: Morgonskift: 06:30 – 15:30 Kvällsskift: 15:30 – 23:12 Lördagar: 06:30 – 15:30 Söndagar: 07:00 – 13:00, 19:00 – 22:00 Containerlyft: Morgonskift: 06:30 – 15:00 Kvällsskift: 15:30 – 22:30 Lördagar: 08:45 – 13:00 Söndagar: 08:45 – 10:45, 20:00 – 22:00 Papperslaster: Morgonskift: 06:30 – 15:30 Kvällsskift: 15:30 – 21:00 Lördagar: 06:30 – 13:00 Söndagar […]