Organisation

Anders Ahlvik, verkställande direktör

Björn Peltonen, teknisk chef
Timo Sjösten, hamnmästare
Lotta Gottberg, ekonomichef
Marlene Eriksson, byråsekreterare
Susanne ”Lotta” Kojo, importsekreterare
Nina Häggroth, marknadsföringschef