Styrelse

Johan Wikström, ordförande

Risto Alén
Ulf Böckerman
Dick Carstens
Birgitta Gran
Henry Holm
Pertti Ruuska