Hangö Hamn Ab deltar som placerare i utvecklandet av regionen

Hangö udds betydelse som knutpunkt för internationell datakommunikation växer ytterligare.

C-Fiber Hanko ansluter sig som investerare till Arctic Connect -projektet, som går ut på att utreda möjligheterna för att via Nordostpassagen bygga en digital bro mellan Europa och Asien. Projektet verkställs av Cinia Oy på Kommunikationsministeriets initiativ.

C-Fiber Hanko i Västra Nyland har redan tidigare investerat i en snabb och cybersäker C-Lion1-havskabelanslutning från Finland till Tyskland, kabeln planerades och verkställdes av Cinia. Med de internationella datakommunikationsförbindelser som går genom Västra Nyland vill man främja utvecklandet av näringslivet och skapa nya arbetsplatser.

C-Fiber Hanko Oy har investerat i en snabb och cybersäker C-Lion1-havskabelanslutning mellan Finland och Tyskland. Dessutom erbjuder C-Fiber Hanko tillsammans med Hangö och Raseborg flera datacenter områden på Hangö udd, www.hankodataparks.fi. C-Fiber Hanko Oy ägs av de västnyländska företagen Karis Telefon, Ekenäs Energi, Andelsbanken Raseborg, N3M, Forcit, Ekenäs Sparbank, Hangö Hamn och XLT-Systems, privatperson Björn Siggberg samt Hangö och Raseborgs stad. Samma parter finansierar via C-Fiber också Arctic Connect -utredningsprojektet för Västra Nylands del. www.c-fiber.fi

 

 

 

« Takaisin