Svensk stor koncern etablerar sig i Koverhar hamn

Investeringar i Koverhar hamn inleds

Swecem AB utökar sin verksamhet och etablerar sig i Finland
Swecem AB etablerar en ny cementimport terminal genom att teckna avtal med Hangö Hamn i Koverhar, Hangö, Finland. Valet av Koverhar som etableringsort är tack vare dess goda förutsättningar som hamn men även geografiskt i förhållande till Peabs betongfabriker i södra Finland. Verksamheten beräknas vara i drift under sista kvartalet 2016.
– Genom sin närhet till lotsstation, bra vattendjup i hamnen samt bästa tänkbara förutsättningar kring den is-problematik som finns vintertid i Finland, har vi valt att etablera oss i Koverhar. Koverhar ligger även optimalt till för vidare landtransporter till våra betongfabriker i södra Finland, säger Ludwig Zetterström, VD, Swecem AB.
Swecem AB är inriktad mot trading av bindemedel för betongtillverkning och har idag en terminal i Helsingborg för delmaterial till betong. Bolaget ingår i Peabkoncernen där även betongbolagen MBR och Vasa Betong i Finland ingår.
För Hangö hamn betyder Swecem AB:s satsningar inledningen på den egentliga hamnverksamheten i Koverhar. I och med tecknandet av avtalet mellan Hangö Hamn Ab och svenska Swecem AB inleds reguljära sjötransporter till Koverhar. Inledandet av verksamheten föregås av betydande investeringar i Koverhar från Swecem AB:s sida och volymerna kommer enligt nuvarande planer att vara betydande inom några år, konstaterar Hangö Hamn Ab:s vd Anders Ahlvik.
Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 13 000 anställda och en omsättning överstigande 44 miljarder svenska kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är börsnoterad på Nasdaq, Stockholm. Koncernens huvudkontor finns i Skåne.
För mer information: Ludwig Zetterström, VD, Swecem AB, +46 733-84 76 58
Anders Ahlvik, VD, Hangö Hamn Ab, +358 50 511 6323

« Takaisin